J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเบื้องต้นครับ

   

  สืบเนื่องจากทางโรงเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับ การศึกษาเรื่อง เทอร์โมอิเล็กทริก มากครับ

  และอยากส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริก 

  จึงอยากสอบถามว่า 1. จะมีการอบรมในปีงบประมาณนี้ ช่วงไหนครับ มีความสนใจอยากเข้าร่วมมากครับ 

  2. ทางโรงเรียนจะสามารถนำนักเรียนไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ อย่างไรครับ

  หรือสามารถเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริก  ได้หรือไม่อย่างไรครับ

   

  ทรงศักดิ์  สิงหนสาย  

  ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

  อ.พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

  095 6697455

  ชื่อ : ทรงศักดิ์ สิงหนสาย ชื่อ : songsakncw@gmail.com วันที่/เวลา : 2 ธ.ค. 2558 13:08:35 ไอพี : 182.52.85.82แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 0 ความคิดเห็น
  ** ไม่พบข้อมูล **

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)