J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : สอบถามเทอร์โมอิเล็กทริก

   รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

  ผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับเทอร์โมอิเล็กทริก จะหาแผ่นเทอโมอิเล็กทริก กับชุดควบคุม หาไม่ได้เลยครับ ไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ไหนครับรบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ

  ชื่อ : ชวณัฐ ชื่อ : om_1147@hotmail.com วันที่/เวลา : 29 ก.ค. 2556 09:39:40 ไอพี : 171.100.95.223แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 0 ความคิดเห็น
  ** ไม่พบข้อมูล **

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)