J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : ทำโปรเจคเกี่ยวกับเทอร์โมอิเล็กทริก

   ดีครับ ท่านคณะอาจารย์ ผมทำโปรเจคเกี่ยวกับการนำความรร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์แอร์ มาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก เป็นตัวผลิตไฟฟ้า แล้วนำไฟฟ้าที่ได้มาชารจ์โทรศัพท์มือถือ พอดีกลุ่มผมได้ติดตั้ง TEC-12706 4 ตัว ได้ไฟออกมา 4 V กว่าๆ และ ได้กระแสน้อยมาก ไม่สามารถนำมาชารจ์โทรศัพท์มือถือได้ พอจะมี เทอร์โมอิเล็กทริกรุ่นอื่นที่ผลิตไฟฟ้าได้มาก และกระแสมาก หรือมีวงจรอื่นมากระตุ้นให้ชารจ์ได้ไม่ครับผม ขอครับปรึกษา และข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  นายสุรเนศ เชื้อวังคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

  ชื่อ : นายสุรเนศ เชื้อวังคำ ชื่อ : suraned_8@hotmail.com วันที่/เวลา : 5 เม.ย. 2556 08:03:51 ไอพี : 1.1.162.27แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 5 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็นที่ : 5
  ชื่อ : Reeta อีเมล์ : boninib@sweetwaterhsa.com วันที่/เวลา : 14 มิ.ย. 2556 16:04:42 ไอพี : 94.23.238.222 แจ้งลบ
  ความคิดเห็นที่ : 4

   ติดต่อคุณธีรวูตฒิได้เลยครับ  081-261-3170

  ชื่อ : TOS อีเมล์ : วันที่/เวลา : 30 พ.ค. 2556 20:36:45 ไอพี : 114.109.26.62 แจ้งลบ

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)