J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : thermoelectic cooling

  อยากทราบว่า thermoelectic cooling แตกต่างกับ thermoelectic genaration ยังไงครับ สามารถเอา thermoelectic cooling มาใช้แทน thermoelectic genartation ได้หรือไม่ครับ

  ชื่อ : สุวิทย์ ชื่อ : วันที่/เวลา : 11 พ.ค. 2555 05:24:58 ไอพี : 182.52.66.37แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 3 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็นที่ : 3

   อยากปรึกษาเรื่องวิจัย เกี่ยวกับเทอร์โมอิเล็ทริก ของเบอร์ติดต่อได้ไหมค่ะ

  ชื่อ : จิรนันท์ เกตุทหาร อีเมล์ : ao_jiranan@hotmail.com วันที่/เวลา : 26 มี.ค. 2556 07:41:13 ไอพี : 110.171.153.90 แจ้งลบ
  ความคิดเห็นที่ : 2

   ต้อนนี้ทำ  ทำproject เกี่ยวกับเทอร์โมอิเล็ทริกนะครับ อยากทราบว่าเทอร์โมอิเล็กทริกมีกี่รุ่น รุ่นใหนสามาผลิตไฟฟ้าได้มาก และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความร้อนที่ใช้กับเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยครับผม

  ชื่อ : นายสุรเนศ เชื้อวังคำ อีเมล์ : suraned_8@hotmail.com วันที่/เวลา : 18 ก.ย. 2555 14:21:01 ไอพี : 203.158.205.193 แจ้งลบ
  ความคิดเห็นที่ : 1

  ต่างกันครับ

  TEC เป็นการใช้ปรากฏการณ์ Peltier เพื่อทำให้เกิดความร้อนที่รอยต่อ p-n ของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

  TEG เป็นการใช้ปรากฏการณ์ Seebeck เพื่อเปลี่ยนความร้อนให้เป็นไฟฟ้าโดยตรง

  ใช้แทนกันได้ครับแต่ประสิทธิภาพลดลง

  ชื่อ : ทศวรรษ สีตะวัน อีเมล์ : t_seetawan@snru.ac.th วันที่/เวลา : 21 มิ.ย. 2555 02:08:29 ไอพี : 49.48.147.59 แจ้งลบ

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)