J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม 2556

 

       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557"  ในวันที่  21  ธันวาคม  2556  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีในหมู่คณะของบุคลากรในหน่วยงาน

            
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ  วัดป่าำภูธรพิทักษ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  
     
             
     กิจกรรมแข่งขันกีฬา  
     
         
  กิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่  
     
      
  กิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่  วันที่ : 14 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 805

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)